ไม้อัดแบบต่างๆ

ไม้อัด หนา 10 มม 96×110


ไม้อัด หนา 10 มม 114×116

 ไม้อัด หนา 10 มม. 96 x 110

 ไมัอัด หน้า 15 มม. 110 x 155

ไม้อัด หนา 15 มม. 93 x 122

ไม้อัด หนา 15 มม. 100 x 116